Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ

2018 m. kovo 19–23 dienomis  lopšelio-darželio „Šypsena“ bendruomenė prisidėjo prie „Vaikų linijos“ pradėtos akcijos „Savaitė be patyčių“, projekto tikslas – ugdant pozityvius vaikų bendravimo ir problemų sprendimų gebėjimus, užkirsti kelią priekabiavimui ir patyčioms, gerinant bendrą emocinę vaiko savijautą ir skatinant pagarbius ir draugiškus vaikų tarpusavio ir vaikų bei suaugusiųjų santykius.

 Vaikai išmoko atpažinti patyčias bei jas užkirsti. Užsiėmimo „Važiuojame traukinuku į jausmų šalį“ metu vaikai išmoko atpažinti jausmus, tinkamai į juos reaguoti. Taip pat iš antrinių žaliavų  buvo kuriamas paveikslas "Paduokime vienas kitam ranką".

            

XIX meno ir amatų festivalis „Vieversėlis”

2018 m. kovo 21 d. dalyvavome XIX –ame regioniniame meno ir amatų festivalyje ,,Vieversėlis“. Dalyvavo vyr. auklėtoja Kristina Tankeliun, meninio ugdymo pedagogė Agnieszka Maria Rutkowska ir šokių mokytoja Irena Miloš su ,,Skruzdėliukų“ grupės vaikais. Dainavome ,,Na naszym podworku" ir šokome: ,,Gummy bear".

Vyr. auklėtoja Kristina Tankeliun dalyvavo su vaikais parodoje, gamino darbelius iš antrinių žaliavų.

           

Padėka

2 proc. tėvų parama

2 proc. tėvų parama

Jūsų parama lopšeliui-darželiui „Šypsena“

        Kiekvienais metais, iki gegužės 1 d. Lietuvos gyventojai gali pateikti Mokesčių inspekcijai prašymą, kad jo praeitais metais sumokėto pajamų mokesčio dalis (iki 2 %) būtų pervesta įmonei ar organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą (pvz., lopšeliui-darželiui, kurį lanko Jūsų vaikas).
        Remdami lopšelį-darželį „Šypsena“ Jūs prisidėsite prie įstaigos vaikų ugdymo kokybės gerinimo, nes Jūsų skirtos lėšos bus panaudotos patalpų remontui, žaidimų aikštelių įsigijimui,ir kt.
        Jūsų pajamos nesumažės, nes lėšos bus išskaičiuotos iš praeitais metais valstybei sumokėto pajamų mokesčio.
Prašymą, kad Jūsų sumokėto pajamų mokesčio dalį pervestų į lopšelio-darželio „Šypsena" sąskaitą, galima pateikti internetu Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje 
https://www.vmi.lt/cms/gyventojams-bendrai arba  užpildytą prašymą ir atnešti mums arba pateikti mokesčių inspekcijai Lietuvos paštu. Deklaracijoje reikia nurodyti mūsų įstaigos įmonės kodą 190011766. 

prašymas pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams

Mūsų darželio rekvizitai:

Vilniaus lopšelis-darželis ,,Šypsena“

Įmonės kodas 190011766

Adresas: Povilo Višinskio g. 3, LT-11348 Vilnius

Tel. +370 5 2611168

El. paštas:  rastine@sypsena.vilnius.lm.lt

Tinklalapis: www.sypsena.vilnius.lm.lt

 

DĖKOJAME UŽ SKIRTĄ PARAMĄ!

 

Festivalis ,,Vilniaus mažieji muzikantai“

2018 m. kovo 7 d. dalyvavome Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų orkestrų festivalyje ,,Vilniaus mažieji muzikantai“. Festivalio tikslas – plėtoti vaikų saviraiškos, kolektyvinio muzikavimo, sceninės kultūros, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. Dalyvovo meninio ugdymo pedagogė Agnieszka Maria Rutkowska su ,,Bitučių“ grupės vaikais. Atliko P. I. Čaikovskis simfonija nr. 5, e-minor op. 64,valsas.

     

Dėl išmokų

Gerb. Tėveliai,

Nuo 2018 m. sausio 1 d. kiekvienam vaikui iki 18 metų ar iki 21-erių, jei jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, bus skiriama 30 eurų išmoka per mėnesį. Sostinės savivaldybė tėvelius  kviečia prašymus pateikti patogiai ir greitai –  elektroniniu būdu, per socialinės paramos informacinę sistemą www.spis.lt.