Dėl grupių jungimo vasaros laikotarpiu

Gerb. Tėveliai,

Vasaros atostogų laikotarpiui, vaikų grupes, atsižvelgiant į norinčiųjų lankyti skaičių ir poreikį, jungiame atsakingai, įsivertinus visas galimybes ir aplinkybes bei situaciją įvertinus individualiai bei lanksčiai: vaikų priėmimas/atidavimas vyksta nuo 6:00 val. iki 18:00 val. Individualią ir visą kitą aktualią informaciją dėl grupės darbo laiko visada galite patikslinti pas grupės mokytoją.

Atkreipiame dėmesį, kad vasaros laikotarpiu organizuosime vaikų ugdymą daugiausiai lauko erdvėse ir maksimaliai išnaudosime visas ugdymo galimybes atsižvelgiant į oro temperatūrą lauke. Svarbu tinkama apranga ir asmeninės vaikų gertuvės.

Pateikiame informaciją apie vasaros laikotarpiu sujungtas grupes (bus vertinamas lankančių vaikų skaičius ir jungimo laikotarpiai gali keistis).

Nuo 2022-06-20 d. bus sujungtos grupės:

Lopšelis: ,,Boružėlės”+,,Meškiukai”;

Darželis: ,,Nykštukai”+,,Skruzdėliukai”;

,,Spinduliukai+ ,,Bitutės”.

Maitinimosi laikas:

Nykštukai+Skruzdėliukai

Pusryčiai: 8,15; Pietūs: 11,15; Vakarienė:14,55.

Spinduliukai+Bitutės

Pusryčiai: 8,45; Pietūs: 11,50; Vakarienė:15,20.

MOKESČIŲ TVARKA

Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2022 m. gegužės 18 d. priėmė sprendimą Nr. 1-1436 “Dėl Tarybos 2019-12-04 sprendimo Nr. 1-305 “Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo” pakeitimo” (toliau – Aprašas), kuriuo nuo 2022 m. liepos 1 d. bus pakeistos vienos dienos vaiko maitinimo normos.

Praktinis užsiėmimas ,,Mano saugi vieta“

2022 m. balandžio 13 d. psichologė Jūratė Arlauskienė mokytojams pravedė praktinį užsiėmimą ,,Mano saugi vieta“. Užsiėmimo metu  pasitelkiant vaizduotę ir dailės terapiją  buvo išbandyti atsipalaidavimo pratimai ir  savo saugios vietos  atradimas. Pedagogai   atliko praktines užduotis, kurios mažina nerimą,  ir šias užduotis galės pritaikyti vėliau tiek sau, tiek  darbe su vaikais.

KOVAS – SĄMONINGUMO DIDINIMO MĖNUO BE PATYČIŲ

Lopšelio-darželio „Šypsena“ bendruomenė būdama ilgamete ir aktyvia „Vaikų linijos“ kampanijos BE PATYČIŲ dalyve 2022 metų kovo mėnesio 14-18 dienomis prisidėjo prie akcijos Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ.Per akcijos savaitę, grupėse, užsiėmimų metu buvo skiriama daugiau dėmesio pozityviam bendravimui ir problemų sprendimo gebėjimo lavinimui, užkertant kelią patyčioms, skatinant draugiškus ir pagarbius vaikų tarpusavio santykius.Visų grupių pastangomis buvo sukurta bendra erdvinė instaliacija „Taikos paukščiai“, kuria buvo papuoštas darželio holas ir valgykla.